Kompleksowa instalacja elektryczna oraz montaż tablicy interaktywnej w sali wykładowej Szkoły Żeglarstwa DAGRA

Kurs żeglarski